برای پیدا کردن نتیجه خود از فورم جستجوی زیر استفاده کنید.

نتیجه جستجوی شما برای: M
ID نام نام پدر نام پدرکلان مکتب ولایت مجموع نمره موسسه تحصیلی جنسیت
M01018979 شمسیه محمدنسیم اسحق علی محمدآصف مايل کابل 353.185 دیپارتمنت عمومی (اناث) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا اناث
M01033087 نعمت الله فرزاد محفوظ الله سیدغلام حکيم ناصرخسروبلخي کابل 353.133 دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا ذکور
M01028162 محمدمجتبی گل حسین خادم حسین دوغ آباد کابل 350.061 دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا ذکور
M14005018 توریالی سیدکریم سیدولی شاه سائف شهيد بدخشان 349.867 دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا ذکور
M01033173 احمدفواد احمدرحیم لطیف حکيم ناصرخسروبلخي کابل 349.735 دیپارتمنت سیول (ذکور) پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل ذکور
M31000848 زین العابدین بادار عبدالقادر سلطان شهاب الدين غوري غور 348.571 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور و کوچی ها) پوهنځی طب پوهنتون هرات ذکور
M01021044 احمدوثیق احمدقسیم فضل احمد غازي کابل 348.336 دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا ذکور
M01038940 نصیحه رحیم داد خالق داد بي بي سروري سنگري کابل 348.301 دیپارتمنت عمومی (اناث) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا اناث
M31000632 وثیق خیرمحمد فیض محمد تـیل باينظر غور 348.204 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (ذکور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل ذکور
M24004681 فضل احمد گل آقا حاجی ملنگ خصوصي توحيد-2 هرات 348.160 دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون هرات ذکور

مجموع نتایج یافت شده: 158174

1 2 3 4 5 بعدی